Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/post-template.php on line 265

Område/ Site

GOING PUBLIC XL goes HÄSSELBY

Hässelby är ett samhälle, en förort, med sin historia och sin utveckling. Inte oviktigt är relationen till centrala Stockholm och avståndet till den.

I Hässelby finns områden som är fattiga och nedgångna och områden som har status där allt är prydligt och fint. Det finns nybyggda flerfamiljshus som bostadsrätter eller hyresrätter, gamla flerfamiljshus som bostadsrätter eller hyresrätter, villor, radhus. Människor bor. Under olika livsbetingelser och sociala förutsättningar, men de bor.

Det finns mycket parker och naturskyddsområden som är små och stora, fina och/eller eftersatta. Det finns platser för barn och ungdomar, de är bra och dåliga, nygjorda och gamla slitna.

Det finns två torg: Hässelby gård och Hässelby strand.

Hässelby är stort i omfång. Hässelby är komplext. Hässelby låter sig givetvis inte beskrivas enkelt. I Hässelby trivs människor. Hässelby har också problem. Det har väl egentligen alla områden, på ett eller annat sätt. Är Hässelby är som Sverige är mest?

 

Kursen Going Public XL syftar till att skapa en djupare förståelse för den konstnärliga praktikens problem och möjligheter som medaktör i skapandet av det offentliga rummet. Genom att utveckla en kunskap om hur staden planeras, fungerar och verkar ställer vi den konstnärliga praktiken i relation till andra kunskaper, krafter och viljor i detta stora samhällsbyggande. Att se sig själv i relation till andra i en komplex och dynamisk helhet innebär också att få en djupare förståelse för den egna processen och det egna arbetets verkningsgrad.

Konsten kan påvisa konflikter och ställa frågor och påminna om livsviktiga etiska och estetiska dimensioner i tillvaron. Vad kan konstnären göra som ingen annan kan, och vad för slags roll innebär det i förhållande till offentligheten? Kursen ger stort utrymme till tolkningar av ämnet och har uppmuntrat deltagaren att finna egna metoder och formuleringar och att utveckla den egna konstnärliga praktiken i dessa sammanhang.

Going Public XL är en ettårig kurs på halvfart och under hösten 2014 har vi fokuserat på Hässelby som område. Här har man gjort research och analys för att kunna ringa in en problemställning och utifrån den formulera en konstnärlig hållning och genomföra ett projektförslag.

14 förslag gjorda av: Maria Boij, Galina Davydtchenko, Magali Cunico, Ane Svenheden, Annika Thörn Legzdins, Frida Rydblom, Chun Lee Wang Gurt, Melina Pykkonen, Timothy Crisp, Eva Larsson, Eva Szentivanyi, Helena Eriksson, Iryna Hauska, Cecilia Behm

 

Beatrice Hansson, konstnär och lektor, kursansvarig lärare