Iryna Hauska

Ariadnes tråd...© Iryna Hauska 2014Ariadnes tråd...© Iryna Hauska 2014Ariadnes tråd...© Iryna Hauska 2014Materialförslag © Iryna Hauska 2014

Ariadnes tråd…

På ön Kreta härskade kung Minos från palatset i Knossos. I labyrinten under palatset levde odjuret Minotaurus, hälften tjur och hälften människa, som vart nionde år krävde sju artonåriga ynglingar och sju artonåriga flickor.

En dag kom hjälten Theseus för att bekämpa odjuret. Vid ingången mötte honom Ariadna, Minos sköna dotter, som gav honom ett svärd och ett nystan, vars yttersta tråd han band fast vid ingången av labyrinten. Theseus fann Minotaurus och dräpte honom i en stor kamp.

Tack vare Ariadnes tråd kunde han sedan finna sin väg tillbaka ut ur labyrinten.

I dagens verklighet blev jag påmind om den vackra myten när jag gick runt i området kring Hässelby gård och Hässelby strand. Idén om den röda tråden kom efter att jag samtalat med folk som bor och befinner sig varje dag i området.

Ariadna, med hennes röda nystan, på plats i utomhusmiljö med ett litet gångstråk, visar vägen till det ljusa, hela vägen från tunnelbana mot vattnet.

 

Mitt konstnärskap kretsar alt i mitt konstnärskap använder jag mig av textil som material med unika egenskaper. Jag uppväxt i en miljö, där det fanns stark kärlek till textil och det textila hantverket. Att kunna visa textilens egenskaper, trådens rörelse, den mjukhet textil har i ett offentligt sammanhang, inspirerar mig jättemycket.

I mitt förslag vill jag komma trådens rörelse och textur så nära som möjligt. Tanken är att tråden rör sig slumpmässigt längst vägen, linjen går upp och ner och blir ibland tvinnad, precis som vilken tråd som helst. En viktig del av min idé är rondell som finns i mitten av hela den markerade vägen och där tråden fastnar och nästan tappar väggen men nej, man ser att tråden dyker upp och fortsätter sin väg mot vattnet. Skulpturen kan ses som skapande harmoni symbol som kan ge nya intryck och bidra till en visuellt attraktiv miljö och fungera som ett kännetecken som ger platsen en egen karaktär och identitet.

Tråden planeras att göras av smide.

Höjden på tråden mot väggen är 50cm i den högsta position.

Nysta på väggen är 65 cm.

 

English:

 

Ariadne’s thread

On the island of Crete ruled King Minos from the palace of Knossos. In the labyrinth under the palace survived the beast the Minotaur, half bull and half man who every nine years demanded seven eighteen year old young men and seven eighteen year old girls. One day, the hero Theseus to fight the beast. At the entrance he met Ariadne, Minos beautiful daughter, who gave him a sword and a skein, whose ultimate wire, he tied at the entrance of the maze. Theseus found the Minotaur, and killed him in a big fight.

Thanks to Ariadne’s thread, he could then find their way back out of the labyrinth.

In today’s reality is I was reminded of the beautiful myth when I think of relationships with old textile traditions in Sweden. The idea of ​​the red thread came from my artistry, moving around the textile material with its huge properties. I grew up in an environment where there there were strong love for textiles and handicrafts. Ariadna, with her red balls, in place of the outdoor environment with a small walkways, showing the way to the light. The sculpture at trafic circle may be seen as creating harmony

symbol that can provide new impressions and contribute to a visually attractive environment and serve as a characteristic that gives the place its own character and identity. Being able to view the fabric’s properties, the wire movement, the softness of the textile is in a public context, inspires me a lot.

 

 

For print: A1.pdf

Homepage:konstgalleri.se

Contact: irynahauska[a]gmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.