Helena Eriksson

Platsen – Blå , ianspråktagande 2014 © Helena ErikssonPlatsen – Röd, trång och nära 2014 © Helena ErikssonPlatsen – Grön, öppen och social 2014 © Helena ErikssonPlatsen – Hässelbyverket 2014 © Helena ErikssonInspiration 2 – Kraftvärmeverket i Västerås 2014 © Helena ErikssonInspiration 1 - Hässelbyverket 2014 © Helena Eriksson

Titel: Reglage – Platsen varm och kall.

IDÈ:

– VARM OCH KALL

Att skapa en plats, varm på vintern och kall på sommaren. Ett objekt som det ångar om, ett objekt som tar marken i anspråk.

– RÖRDRAGNING, SYSTEM, MÖNSTER

Något som vittnar om en process och ett system som vi aldrig ser och inte tänker på, fjärrvärmesystemet. Objektet är en rörskulptur, lackade stålrör med dimensionerna 80, 40 och 17 cm.

– LANDSKAP KONTRA OBJEKT

Rörskulpturen på 3 olika platser i Hässelby Strand. En undersökning av hur upplevelsen av skulpturen förändras beroende på vilket landskapsrum den möter och hur platsen kan påverkas av skulpturen.

 

BAKGRUND

Hässelbyverket togs i drift 1959 och var en förutsättning för att Bromma, Vällingby och Hässelby kunde byggas ut. Anläggningen är ritad av arkitekten Sture Frölén. Idag drivs verket av Fortum och producerar både fjärrvärme och elektricitet till ca 60 000 hushåll.

De höga skorstenarna har blivit ett välkänt inslag för Hässelby Strand. Verket är väl placerat nedanför en bergskant ut med ett parkstråk i direkt anslutning till vattnet. Mötet mellan verkets strama och stilrena slutna industriarkitektur och landskapet runt omkring, vattnet, parken och berget ger platsen en säregen karaktär. Här flätas natur och industri samman.

 

PLATSEN RÖD – TRÄNG OCH NÄRA

Här placeras rörskulpturen utmed ett gångstråk med Hässelbyverket som fond. Skulpturen beter sig och förhåller sig till platsen och sin omgivning likt kraftverkets arkitektur. Den ligger tätt in till bergskanten och man passerar igenom den, nära. Det känns lite trångt och påträngande, något mystiskt och oförklarligt som man inte förstår sig på men ändå är beroende av.

 

PLATSEN BLÅ – IANSPRÅKSTAGANDE

Hässelby Strands centrum är under ombyggnad. Gamla centrumbyggnader rivs och ersätts av nya bostäder och verksamheter. Ett nytt torg kommer uppföras framför Hässelby Strands kyrka. Kyrkan uppfördes 1970 och är ritad av arkitekten Oskar Fuchs.

Det nya torget får en tydlig rumsbildning med kyrkan i fonden och byggnader på sidorna. Rörskulpturen placeras här på den öppna torgytan framför kyrkan. Skulpturen tar torget i anspråk och förhåller sig likt en orgel till kyrkans arkitektur. Den är ångande, lysande och skiftande temperaturer av varmt och kallt gör skulpturen levande. En frizon där alla kan finnas.

 

PLATSEN GRÖN – ÖPPEN OCH SOCIAL

Rörskulpturen placeras här i slutet av ett öppet parkstråk som börjar vid Hässelby Strands centrala delar och leder ned till vattnet. Den växer upp ur jorden, ångar, lyser och pulserar varmt och kallt. Det öppna rummet gör att det går att se skulpturen på långt avstånd. Det går att röra sig runt den och följa rörens former. Det öppna läget och omgivningen gör skulpturen till en paviljong i en landskapspark. Här kan man stanna till och vara, hänga omkring och lockas in bland rören och fångas i labyrinten. Här går det att sitta i skydd av rören och blicka ut över vattnet.

 

 

 

English:

 

 

Title: Regulator – The place hot and cold.

IDEA:

– HOT AND COLD

To create a place , warm in winter and cool in summer. An object that steams, an object that takes the place claims .

– PIPES , SYSTEM , PATTERN

Something that testify to a process and a system that we never see and do not think of , the district heating system . The object is a sculpture made of pipes, varnished steel tube having the dimensions 80 , 40 and 17 cm.

– LANDSCAPE VERSUS OBJECT

The pipe sculpture in 3 different locations in Hässelby Strand. A study of the experience of the sculpture changes depending on the landscape space that meets and how the site can be influenced by the sculpture.

 

 

For print: A1.pdf
Homepage:5land.se
Contact:helena[a]5land.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.