Eva Larsson

Översiktsbild/Planritning Johannelunds Tunnelbanestation © Foto Lennart Kaltea/Eva LarssonMaterialprover patinerad bronsBild från trappuppgång och fasad © Foto: Eva LarssonBild från trappuppgång och fasad © Foto: Eva LarssonFlygbild över området

Titel: New Departure

Johannelunds tunnelbanestation, inom stadsdelen Vinsta i Stockholms stads västra förorter, byggdes som en så kallad industristation med ett begränsat öppethållande. Den har en annorlunda planlösning med sina två sidoplattformar i stället för den i Stockholm vanliga mittplattformen. Stationen är belägen mellan Vällingby och Hässelby Gård. Fram till oktober 1997 var stationen endast öppen under högtrafik och var helt stängd lördagar och söndagar. Det är den minst använda stationen i Stockholms tunnelbana, med bara drygt 1 500 påsti­gande per dag. Det finns dock ett bostadsområde som har Jo­hannelund som närmaste station.

Det saknas konst i såväl tunnelbanesta­tionen som i den närmaste omgivningen. Intrycket av stationen är att den är bortglömd, slumrande och lite sliten.

Vid min undersökning användes stationen av människor som arbetar i området, Coop-besökare och studenter på Svenska för invandrare (SFI). De flesta av rese­närerna var nyanlända studenter. Jag hade särskilt med mig den gruppen när jag utformade mitt pro­jekt.

Mitt konst­närliga ingrepp innehåller 13 kvinnofigurer i brons. De är pla­cerade så att de ser ut att med kraft ta sig rakt igenom sta­tionen. De flyger likt ett stim i korsande riktning över spåren. Två kvinnofigurer iakttar de flygande och en sitter inaktiv i anslutning till den övriga gruppen.

Verket har som avsikt att aktivera den slumrande sta­tionen och ladda den med energi och kraft. Titeln på verket an­spelar dels på att det befinner sig på en station där man väntar på nästa avgång, men även det engelska uttryckets andra betydelse, ”ta nytt avstamp i” eller ”att börja om på nytt”.

 

 

English:

 

Title: New Departure

Johannelund metro station, in the district of Vinsta in Stockholm’s western suburbs, was built as a so-called industrial station with limited opening hours. It has a different layout with its two side platforms instead of the ordinary in the Stockholm centre platform. The station is located between Vällingby and Hässelby Gård. Until October 1997, the station only open during peak times and was completely closed on Saturdays and Sundays. It is the least used station in the Stockholm Metro, with just over 1500 passengers per day. However, there is a residential area that has Johannelund as the nearest metro station.

There is no art at the subway station or in the immediate surroundings. The impression of the station is that it is forgotten, dormant and worn.

In my research I found out that the station was used by people who work in the area, Coop visitors and students at Swedish for Immigrants (SFI). Most of the passengers were students from SFI. I especially had this group in mind when I designed my project.

My artistic intervention includes thirteen female figures in patinated bronze. They are placed so that they look like a flock that forcefully fly straight through the station. They fly like a shoal in the diagonal direction of the tracks. Two female figures observe the flying flock and there are also one figure placed separately with no connection to the rest of the group.

The artistic work of this public space has an intention to activate the slumbering metro station and charge it with energy and positive force. The title of the work alludes in one way to the train station, where you wait for the next departure, and also to the second meaning, ”take a new point of departure,” or ”to start over”.

 

 

For print: A1.pdf
Contact:form_el[a]hotmail.com

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/2014/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.